Home » Aktualności » Sprawdzili swoją wiedzę po I semestrze

Sprawdzili swoją wiedzę po I semestrze

24 stycznia 2014r. (piątek) Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 18 zarówno przygotował, jak i przeprowadził konkurs zatytułowany „Sprawdź swoją wiedzę po I semestrze w roku szkolnym 2013/2014”. Konkurs został poprowadzony przez: Elę Nowaczyk z kl. IIITSA oraz Macieja Jaroszewicza- ucznia kl. III TO. Pytania przygotowała p. Renata Grzybowska, po konsultacjach z nauczycielami uczącymi przedmiotów objętych konkursem. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na 36 pytań z 11 przedmiotów: języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki, przedsiębiorczości, geografii, historii, fizyki, chemii, biologii oraz religii. W konkursie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I, II oraz III – zarówno Technikum jak i Zasadniczej Szkoły Zawodowej – w sumie udział wzięło 12 oddziałów. Każda osoba otrzymała karty konkursowe, na których należało wpisać poprawną odpowiedź w odpowiedniej rubryce. Z pytaniami uczniowie zmagali się w ciągu 45 minut, a było to nie lada wyzwanie, skoro zadań było 36!!! Na szczególne uznanie zasługują uczniowie klas: Ie, II sm oraz II em – za wzorowe zachowanie podczas przebiegu konkursu , za miłą atmosferę oraz za zaangażowanie w rozwiązywanie zadań. Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim klasom za udział w konkursie!!! Wyniki zostaną ogłoszone za tydzień we wtorek!

Skip to content