Home » Aktualności » Promocja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2014/2015

Promocja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2014/2015

Marzec to miesiąc, w którym należy już bardzo poważnie myśleć o rekrutacji pierwszoklasistów na kolejny rok szkolny. Tegoroczna przebiega wg zmienionych przepisów i terminów, o czym zostali poinformowani doradcy zawodowi z Wrocławia podczas spotkania, które odbyło się 10 marca 2014 r. w Zespole Szkól nr 18. Poprowadził je p. Zdzisław Kolan z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego. W trakcie tego spotkania rozpoczęliśmy promocję naszej szkoły na rok szkolny 2014/2015. Ofertę edukacyjną zaprezentowały: p. dyr. Danuta Matuszewska i p. Beata Jamrosz. Obie panie odpowiadały też na liczne pytania doradców zawodowych, którzy następnie zostali zaproszeni do obejrzenia kilku stanowisk pomiarowych w naszych pracowniach specjalistycznych nr 1, 2 i 18. Przedstawili je uczniowie reprezentujący różne zawody. Doradcy zawodowi byli pełni uznania i podziwu dla fachowości i zaangażowania naszej młodzieży. Wszyscy otrzymali komplet materiałów reklamowych szkoły wraz z cukierkowymi bukietami przygotowanymi przez panią Joannę Nowak. Warto wspomnieć, że bukiety te zdobyły popularność także wśród gości Targów Pracy i Zawodów. Kolejnym etapem promocji były trwające od 17 do 21 marca 2014 r. „Spotkania z techniką”, w czasie których uczniowie klas trzecich gimnazjów mieli okazję, podobnie jak wcześniej doradcy zawodowi, zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną i specjalistycznymi pracowniami. W tym samym czasie rozpoczęły się wyjazdy naszych uczniów i nauczycieli do gimnazjów znajdujących się w podwrocławskich miejscowościach. Spotkania te przybierały różne formy – w zależności od potrzeb i możliwości szkół. Były to zarówno targi edukacyjne, jak i spotkania z rodzicami, czy prezentacje w aulach. Z podobnymi wizytami udaliśmy się też do kilku dużych wrocławskich gimnazjów, gdyż ich uczniowie nie mogli przybyć na nasze „Spotkania z techniką”. Szkoły gimnazjalne będziemy odwiedzać jeszcze w maju, na co pozwala nam wydłużony czas rekrutacji. Warto podkreślić, że podczas tych spotkań znakomicie i z pasją prezentują naszą szkołę nauczyciele: p. Ryszard Otocki oraz p. Anna Karczmarek i p. Violeta Krużycka. Kolejnym etapem promocji oferty edukacyjnej będą spotkania z wychowawcami klas trzecich wszystkich wrocławskich gimnazjów. Odbędą się one w Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej, a poprowadzi je p. dyr. Danuta Matuszewska.

Skip to content