Home » Aktualności » Wielkie „filatelistyczne święto”!

Wielkie „filatelistyczne święto”!

12 kwietnia 2014 r. o godz. 13:00 w naszej Szkole odbyło się uroczyste podsumowanie Półfinału 52. Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pod hasłem „”Gniezno i Poznań – tu Polska się zaczęła” oraz filatelistycznej wystawy zatytułowanej ”Wrocław 2014”. Uroczystość poprowadzili uczniowie kl. III TE – Adam Dajek i Mateusz Sobczak. Za nagłośnienie odpowiadał Grzegorz Janik, a za dokumentację fotograficzną – Kacper Boguszewski. Nie zabrakło naszej Maskotki, którą ożywił uczeń klasy II TO – Janek Trubiłowicz. Scenariusz uroczystości przygotowali – p. Edyta Sidor i p. Ryszard Śląski. Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici Goście. Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej – p. Ryszard Śląski, po powitaniu przybyłych, przypomniał, że tegoroczne wydarzenia filatelistyczne rozpoczęły się otwarciem wystawy „Wrocław 2014″, które nastąpiło 7 kwietnia. Wystawa była imponująca, ale powstała nie tylko po to, by ją zwiedzać. Otóż każdy eksponat został oceniony przez Sąd Konkursowy metodą punktową. najlepsi wystawcy byli w czasie Gali nagrodzeni. O otwarcie wystawy zostały poproszone – p. dyr. Danuta Matuszewska i p. Joanna Rupnicka z Biura Filatelistyki i Handlu – Poczta Polska Wrocław. W uroczystym otwarciu ekspozycji uczestniczyli m. in. uczniowie kl. I TME. Podczas Gali p. dyr. Piotr Lusar odebrał, przyznany na wniosek zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów, medal „Zasłużony dla Okręgu wrocławskiego PZF”. Pan Dyrektor otrzymał też Brązową Odznakę „Za zasługi PZF”. Wyróżnione zostały też panie pracujące w naszej bibliotece – p. Joanna Rychter, p. Agnieszka Pelc oraz pracująca w naszej czytelni p. Jadwiga Kowalczyk., p. Joanna Nowak i p. Ryszard Gaweł. PZF wyróżnił dwóch uczniów naszej szkoły: Krzysztofa Mosiewicza oraz Łukasza Konarskiego. Podziękowania otrzymała też p. Edyta Sidor, która od 8 lat projektuje na okoliczność Półfinałów Młodzieżowych Olimpiad Filatelistycznych kartki pocztowe, a od 5 lat – również datowniki. Te są emitowane przez Pocztę Polską. W czasie Gali miało miejsce jeszcze jedno wzruszające wydarzenie. Otóż Koło nr 2 PZF w Jeleniej Górze postanowiło podziękować p. dyr. P. Lusarowi za bezcenną współpracę z filatelistami. Pan, który wręczał puchar, był szczególnie wzruszony, gdyż to Absolwent naszej Szkoły. Pod koniec uroczystości współscenarzystka i reżyserka – p. Edyta Sidor oraz prowadzący i obsługujący uroczystość uczniowie kl. III TE zostali poproszeni na środek i usłyszeli wiele ciepłych słów pod ich adresem. Pani E. Sidor nie omieszkała opowiedzieć krótko o ostatnich spektakularnych sukcesach Grzegorza Janika i Kacpra Boguszewskiego. Na zakończenie gospodarze poprosili Gości i Laureatów do wspólnego zdjęcia.
Tekst – E. Sidor, fot. – K. Boguszewski i M. Jama
Skip to content