Home » Aktualności » Stypendium szkolne 2014/15

Stypendium szkolne 2014/15

Informacje dotyczące stypendium szkolnego obowiązujące w roku szkolnym 2014/15:

  • od 01 lipca 2014 r. można już  składać wnioski dot. stypendium szkolnego.Wnioskodawcy składają wnioski do Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Urzędu Miejskiego przy ul. G.Zapolskiej 4, pokój nr 526 A  V piętro;

  • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 456 zł netto;

  • stypendium przeznaczone jest wyłącznie dla uczniów mieszkających na terenie gminy Wrocław;

  • szczegółowe informacje oraz formularze do wypełnienia można otrzymać w bibliotece szkolnej bądź na stronie www.wroclaw.pl w zakładce edukacja/stypendia/stypendia szkolne.

Skip to content