Home » Aktualności » Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca o godz. 9:00 rozpoczęło się w sali 208 uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość poprowadzili znani już w naszej Szkole konferansjerzy: – uczniowie kl. III TE: Wiktor Jamborski i Adam Dajek.

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego zostali nagrodzeni uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżnili się zachowaniem godnym naśladowania. Następnie zebrani obejrzeli zrealizowany przez p. Renatę Grzybowską film przypominający o najbardziej spektakularnych sukcesach, które w tym roku odnieśli nasi uczniowie. Po filmie otrzymali od p. dyr. Piotra Lusara gratulacje i drobne upominki. Pan Dyrektor podziękował też młodzieży zaangażowanej w akcje o charakterze ekologicznym. Gratulacje i podziękowania otrzymali również najlepsi sportowcy.

Druga część uroczystości poświęcona została finałowi Ligi Klas. Najpierw zebrani obejrzeli zrealizowany również przez p. R. Grzybowską film prezentujący tegoroczną rywalizację, po czym  Pan Dyrektor wypisał i wręczył czeki w następujących kwotach:

  • za wyróżnienie – 250 zł – dla klas: II em i I TO
  • za 3 miejsce – 500 zł – dla klasy III TO
  • za 2 miejsce – 700 zł – dla klasy II TME
  • za 1 miejsce – 900 zł – dla klasy  III TME

Podziękowania otrzymali też wychowawcy wymienionych klas.

Podsumowanie Ligi Klas było też bardzo dobrą okazją, by podziękować przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego, dzięki którym SU bardzo dobrze pracuje i odnosi sukcesy.

Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor podziękował p. Edycie Sidor, która napisała scenariusz oraz wyreżyserowała całe wydarzenie; p. Renacie Grzybowskiej za zrealizowanie filmów oraz za pomoc w przygotowaniu uroczystości; konferansjerom: Wiktorowi Jamborskiemu i Adamowi Dajkowi; Eli Nowaczyk i Igorowi Dżoniowi za współprowadzenie uroczystości; odpowiedzialnemu za nagłośnienie i opracowanie muzyczne – Grzegorzowi Janikowi; Kacprowi Boguszewskiemu za fotografowanie oraz Jankowi Trubiłowiczowi za ożywienie naszej Maskotki, której naturalnie nie mogło zabraknąć na zakończeniu roku szkolnego.

Tekst – E. Sidor, fot.- E. Sidor, K. Boguszewski

Skip to content