Home » Aktualności » Profesor Rebizant doktorem honoris causa Uniwersytetu w Magdeburgu

Profesor Rebizant doktorem honoris causa Uniwersytetu w Magdeburgu

4 października 2014 r. w gmachu Politechniki Wrocławskiej, w auli D-20 odbyła się uroczysta gala z okazji inauguracji roku akademickiego 2014/2015 . Uroczystość ta miała szczególny charakter, ponieważ Uniwersytet w Magdeburgu uhonorował Profesora Waldemara Rebizanta  – wybitnego absolwenta Zespołu Szkół nr 18  tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Otto-von-Guericke w Magdeburgu. Pan Profesor współpracuje z tą uczelnią od 15 lat. Ten zaszczytny tytuł to uznanie osiągnięć naukowych w obszarze automatyki elektroenergetycznej, ale także zasług w rozwoju współpracy między Uniwersytetem Otto-von-Guericke i Politechniką Wrocławską.

Profesor Waldemar Rebizant jest współtwórcą i opiekunem wspólnych studiów magisterskich kończących się podwójnym dyplomowaniem dla studentów z Wydziału Elektrycznego PWR oraz Wydziału Elektrotechniki i Technik Informacyjnych Uniwersytetu w Magdeburgu. Laudację podczas uroczystości wygłosił Profesor Achim Kienle.

Podczas uroczystości wręczone  zostały  dyplomy ukończenia studiów  absolwentom pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz  studiów angielskojęzycznych i podwójnych. Nagrodzono też absolwentów za najlepsze prace dyplomowe.  Fundatorami nagród pieniężnych były firmy: Danfoss, Elektrotim, Schneider Electric Energy, Transition Technologies oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Relacja i  zdjęcie Danuta Matuszewska

W REBIZANT

Skip to content