Home » Aktualności » XVII Dolnośląski Festiwal Nauki 2014 w… naszej Szkole!

XVII Dolnośląski Festiwal Nauki 2014 w… naszej Szkole!

25 września 2014 roku w naszej szkole odbyły się Interaktywne Pokazy w ramach XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2014. Gościliśmy wykładowców z Politechniki Wrocławskiej, Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

W pierwszej kolejności uczniowie wysłuchali wykładów dra inż. Macieja Mulaka z Politechniki Wrocławskiej noszące tytuł „100 lat po rewolucji naukowej Alberta Einsteina”. Z wykładu uczniowie dowiedzieli się, iż słynny naukowiec nie zdał matury…, jednak w wielu 16 lat w liście do swojego wuja  zadał pytanie „Co się stanie, kiedy będziemy poruszać się tak szybko jak promień światła?”. Izaak Newton natomiast w wieku 22 lat odpowiedział na pytanie „Czy na jabłko działa tą samą siłą co na Księżyc?”. Nasi uczniowie wykazali się znajomością paradoksu bliźniąt, jak również znajomością wartości prędkości światła.

Drugi pokaz poprowadziły panie antropolog dr Agnieszka Tomaszewska oraz mgr Agnieszka Żelaźniewicz z Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł warsztatów brzmiał: „Homo futurum… warsztaty z materiałem kostnym”. Uczniowie klas: 4TE, 2TE, 4TO oraz 3TME wysłuchali krótkiego wykładu na temat budowy szkieletowej człowieka. Tu również młodzież nie zawiodła, dzielnie odpowiadając na zadawane pytania. Na zakończenie warsztatów uczniowie zostali podzieleni na grupy, których zadaniem było ułożenie szkieletu człowieka z prawdziwych kości.

Trzeci pokaz poprowadziły panie biotechnolog dr inż. Sabina Górska oraz dr Ewa Brzozowska z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Uczniowie zostali podzieleni na 5-6 grup. Każda grupa otrzymała odczynniki i sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzenia doświadczenia. W ramach warsztatu uczniowie wyizolowali samodzielnie DNA z cebuli. Podczas izolacji DNA użyte zostały odczynniki nieszkodliwe dla zdrowia człowieka – młodzież zobaczyła, że używając soli kuchennej, płynu do mycia naczyń i etanolu można otrzymać DNA. W warsztatach wzięły udział klasy 1TE oraz 2TE, które uczą się chemii na poziomie rozszerzonym.

Ostatni wykład poprowadził dr hab. Antoni Muszer – geolog z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładu wysłuchali uczniowie klas 3TO i 4TSA – klasy z rozszerzoną geografią. Wykład poświęcony był zagadnieniom wykorzystania metali w historii ludzkości, podstawowym rudom metali i ich cechom diagnostycznym oraz sposobom pozyskiwania metali z rud. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego zbadania niektórych charakterystycznych cech minerałów rudnych. Zapoznali się też z kilkoma sposobami pozyskiwania metali. Po wykładzie miał miejsce pokaz z wykorzystaniem poznanej wcześniej wiedzy. Najwięcej radości sprawił uczniom konkurs, który dotyczył prezentowanej problematyki – mający na celu utrwalenia zdobytej wiedzy. Rywalizacja trwała do samego końca! Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy 4TSA – Patryk Stencel, drugie miejsce przypadło uczniowi tej samej klasy – Radkowi Bronowickiemu, a trzecie – Janek Trubiłowicz z klasy 3TO.

25 września był dniem pełnym wrażeń zarówno ze strony uczniów, którzy zaangażowali się w wykonywane zadania, jak również dla prowadzących, którzy bardzo chwalili naszą młodzież i dziękowali za miłe przyjęcie.

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym również będziemy gościli u nas wykładowców z wyższych uczeni.

Tekst – R. Grzybowska, fot. – R. Grzybowska, E. Sidor

Skip to content