Home » Aktualności » Ślubowanie klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Ślubowanie klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej

2 października o godz. 11:30 rozpoczęła się uroczystość ślubowania klas pierwszych naszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uroczystość poprowadzili: Klaudia Oberman i Patryk Karga z kl. II TME. Wydarzenie to odbyło się w sali teatralnej, która od tego roku ujmuje swoim urokiem.  Uroczystość ta odbyła się w obecności Sztandaru Szkoły, na który uczniowie ślubowali. Sztandar został wprowadzony przez Poczet Sztandarowy w składzie: K. Sprota, M. Brzozowskiego i M. Dębowskiego. Warto podkreślić, że była to pierwsza służba tego Pocztu. Do pierwszoklasistów przemówił Pan Dyrektor Piotr Lusar, po czym nastąpiło ślubowanie. Przedstawiciele poszczególnych klas zostali poproszeni na środek, by ślubować na Sztandar Szkoły. Pozostali pierwszoklasiści także powtarzali słowa ślubowania:

„My, uczniowie, rozpoczynający naukę w Zespole Szkół numer 18,
w obecności dyrekcji, nauczycieli i starszych kolegów, ślubujemy:
• rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia,
• osiągać jak najlepsze wyniki w nauce,
• zdobywać nowe umiejętności,
• wytrwale odkrywać i poznawać tajemnice świata,
• przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły,
• szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów,
• kierować się ideałami humanizmu, tolerancji, uczciwości i odwagi,
• szanować tradycję i dobre imię Zespołu Szkół numer 18, do którego społeczności należymy od tej chwili.”

Pierwszoklasiści obejrzeli film zrealizowany przez p. prof. Renatę Grzybowską prezentujący wydarzenia, w których uczestniczyła młodzież ZSZ w ubiegłym roku.

Kiedy uroczystość dobiegła końca, przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia. Po uroczystości klasy rozeszły się do sal lekcyjnych, gdzie wychowawcy wręczyli uczniom Akty Ślubowania. Tam również wszyscy pierwszoklasiści złożyli w swoich klasach podpisy na wspólnym pamiątkowym Akcie Ślubowania.

Ślubowanie było bardzo uroczyste dzięki uczniom z kl. II TME: Klaudii Oberman – konferansjerce, Patrykowi Kardze – konferansjerowi, Szymonowi Patrynowi –  odpowiedzialnemu za dźwięk oraz Szymonowi Opałce, który zajął się obsługą techniczną. Uczniowie ci pracowali pod kierunkiem wychowawczyni – p. prof. Edyta Sidor, która napisała scenariusz i wyreżyserowała uroczystość.

Tekst – E. Sidor, fot – E. Sidor, R. Gaweł, K. Oberman

Skip to content