Home » Aktualności » Ślubowanie klas pierwszych Technikum

Ślubowanie klas pierwszych Technikum

2 października o godz. 10:30 rozpoczęła się uroczystość ślubowania klas pierwszych naszego Technikum. Uroczystość poprowadzili: Klaudia Oberman i Patryk Karga z kl. II TME. Wydarzenie to odbyło się w pięknie odrestaurowanej sali teatralnej. Uroczystość miała podniosły charakter, zatem odbyła się w obecności Sztandaru Szkoły, na który uczniowie ślubowali. Sztandar został wprowadzony przez Poczet Sztandarowy w składzie: Igor Romaniewicz – asysta, Norbert Basiński – chorąży, Paweł Wicherski – asysta. Do pierwszoklasistów przemówił Pan Dyrektor Piotr Lusar, który zaapelował, by słowa wypowiedziane w czasie ślubowania na stałe zostały w sercach i umysłach ślubujących. Po przemówieniu Pana Dyrektora nastąpiło ślubowanie. Przedstawiciele poszczególnych klas zostali poproszeni na środek, by ślubować na Sztandar Szkoły. Pozostali pierwszoklasiści także powtarzali słowa ślubowania:

„My, uczniowie, rozpoczynający naukę w Zespole Szkół numer 18,
w obecności dyrekcji, nauczycieli i starszych kolegów, ślubujemy:
• rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia,
• osiągać jak najlepsze wyniki w nauce,
• zdobywać nowe umiejętności,
• wytrwale odkrywać i poznawać tajemnice świata,
• przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły,
• szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów,
• kierować się ideałami humanizmu, tolerancji, uczciwości i odwagi,
• szanować tradycję i dobre imię Zespołu Szkół numer 18, do którego społeczności należymy od tej chwili.”

Warto wspomnieć, że pierwszoklasiści mieli okazję dowiedzieć się, co robili i osiągnęli uczniowie technikum w ub. roku szkolnym – a to za sprawą zaprezentowanego na uroczystości filmu zrealizowanego przez p. prof. Renatę Grzybowską. Po ślubowaniu nastąpiło jeszcze jedno bardzo ważne i uroczyste wydarzenie – zaprzysiężenie drugiego Pocztu Sztandarowego. Dowódca pocztu – p. prof. Ryszard Otocki wywołał do wystąpienia trzech uczniów kl. I TO: K. Sprota, M. Brzozowskiego i M. Dębowskiego. Uczniowie klasy I TO złożyli przysięgę, a następnie odbyło się uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły. Kiedy uroczystość dobiegła końca, przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia. Po uroczystości klasy rozeszły się do sal lekcyjnych, gdzie wychowawcy wręczyli uczniom Akty Ślubowania. Tam również wszyscy pierwszoklasiści złożyli w swoich klasach podpisy na wspólnym pamiątkowym Akcie Ślubowania.

Ślubowanie było bardzo uroczyste dzięki uczniom z kl. II TME: Klaudii Oberman – konferansjerce, Patrykowi Kardze – konferansjerowi, Szymonowi Patrynowi –  odpowiedzialnemu za dźwięk oraz Szymonowi Opałce, który zajął się obsługą techniczną. Uczniowie ci pracowali pod kierunkiem wychowawczyni – p. prof. Edyta Sidor, która napisała scenariusz i wyreżyserowała uroczystość.

Tekst – E. Sidor, fot – E. Sidor, R. Gaweł, K. Oberman

Skip to content