Home » Aktualności » Ważna informacja dla maturzystów przystępujących ponownie do egzaminu maturalnego

Ważna informacja dla maturzystów przystępujących ponownie do egzaminu maturalnego

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny jest odpłatny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej dla:

a. absolwentów, którzy po raz trzeci  i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego

b. absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Informacje szczegółowe wraz z numerem konta, na które należy dokonywać opłat, znajdują się na stronie OKE we Wrocławiu pod podanych linkiem.

 

http://oke.wroc.pl/article.php/20151230125354847

Skip to content