Home » Aktualności » HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Wszyscy zdający  powinni  przybyć  na egzamin minimum 40 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia (zgodnie z procedurą). Informację o terminie egzaminu praktycznego każdy uczeń/absolwent odbiera osobiście u Pani Danuty Matuszewskiej.

Symbol kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiTermin egzaminu
E03Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 14.01.2016 r.
godz.10.00
E07Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 14.01.2016 r.
godz.10.00
E08Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 14.01.2016 r.
godz.12.00
E18Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 14.01.2016 r.
godz.12.00
E19Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 14.01.2016 r.
godz.14.00
E24Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 14.01.2016 r.
godz.14.00
M17Montaż i obsługa maszyn i urządzeń14.01.2016 r.
godz.10.00
M20Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 14.01.2016 r.
godz.10.00
M44Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń14.01.2016 r.
godz.12.00
Skip to content