Home » Aktualności » Pożegnaliśmy absolwentów naszego Technikum!

Pożegnaliśmy absolwentów naszego Technikum!

29 kwietnia 2016 r. o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste pożegnanie Abiturientów: uczniów klasy IV TME – wych. p. Renata Grzybowska, IV TO – wych. p. Alicja Krakowiak-Gładki, IV TE – wych. p. Zofia Bronowicka. Uroczystość poprowadzili: Jakub Kolis z kl. III TO oraz Daniel Kuciej z kl. III TME.

Na początku uroczystości przemówił do Abiturientów p. dyr. Piotr Lusar. Po przemówieniu nadszedł czas na podziękowania nauczycielom za trud włożony wychowanie, za niegasnącą cierpliwość i wyrozumiałość, za życzliwość i okazywane uczniom serce, wreszcie – za przekazaną wiedzę. W imieniu wszystkich absolwentów życzenia złożyli uczniowie: Łukasz Konarski oraz Igor Dżoń. A na dowód wdzięczności zostały wręczone kwiaty.

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego zostali nagrodzeni uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżnili się godnym naśladowania zachowaniem. Byli to uczniowie z klasy IV TME, którzy otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem: Paweł Szkudlarek oraz Łukasz Konarski.  Wyróżniony został za bardzo dobre wyniki w nauce – Jakub Zych – uczeń klasy IV TO oraz uczniowie klasy IV TE – Wiktor Fic, Oskar Łokietko, Sebastian Świątek oraz Łukasz Korzeniecki. Od p. dyr. Piotra Lusara niniejsi  uczniowie otrzymali gratulacje, drobne upominki oraz puchary.

Nagrodzeni zostali też uczniowie, którzy szczególnie reprezentowali szkołę w różnych konkursach oraz projektach: Jacek Eciak, Paweł Szczypiński, Paweł Szkudlarek, Piotr Kraśniewski, Igor Dżoń, Łukasz Konarski, Daniel Domagała, Mateusz Socha, Krzysztof Mosiewicz oraz sportowcy Paweł Szczypiński, Paweł Szkudlarek, Sebastian Świątek oraz Mateusz Wierzgacz.

Na zakończenie części oficjalnej p. dyr. Piotr Lusar wręczył listy gratulacyjne oraz podziękowania Rodzicom Abiturientów.

W drugiej części uroczystości uczniowie klasy III TME złożyli petycję skierowaną do wszystkich abiturientów, aby nie opuszczali murów naszej szkoły, gdyż teraz oni będą na celowniku wszystkich nauczycieli J Dodatkowo przygotowane zostały MELMECHY czyli „mini oskary” dla maturzystów. Jak na galę przystało – rozłożono czerwony dywan, a następnie zostały przedstawione nominacje. Każda klasa otrzymała po trzy nominacje.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele obecnego Samorządu Uczniowskiego podziękowali tym, dzięki którym działalność SU z roku na rok była coraz bardziej widoczna. Podziękowania zostały skierowane do Jacka Dudy oraz Igora Dżonia, a za dowód ciężkiej pracy otrzymali od p. dyr. Piotr Lusara oraz od opiekuna SU podziękowania, dyplomy oraz skromne upominki.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego przemówił Jakub Kolis, który wszystkim maturzystom złożył życzenia. Na zakończenie abiturienci mieli możliwość obejrzenia trzech filmików przygotowanych przez opiekuna SU. Pierwszy dotyczył wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce przez cztery lata, drugi dotyczył miłych chwil spędzonych na wycieczkach, a na trzecim uczniowie mogli zobaczyć swoje wychowawczynie z troszkę innej strony J

Jak co roku Samorząd Uczniowski przygotował czapeczki dla wszystkich absolwentów Technikum nr 3!

Całą uroczystość przygotowała pani Bożena Wolszczak-Misztal wraz z całą klasą III TME.

 Tekst – R. Grzybowska, fot. – R. Gaweł

Skip to content