Home » Aktualności » “Stary” egzamin zawodowy

“Stary” egzamin zawodowy

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stary egzamin)

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1.Etap pisemny – 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (sala 214 – wszystkie zawody)

2.Etap praktyczny – 21 czerwca 2016 r. (wtorek), godz. 9:00 – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

sala 214 – technik elektryk, technik usług fryzjerskich

sala 213 – technik mechanik

Na egzamin należy zgłosić się pół godziny wcześniej z dowodem osobistym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

26 sierpnia 2016r.

Termin przekazania szkołom dyplomów:

26 sierpnia 2016r.

Termin wydania zdającym dyplomów:

26 sierpnia 2016r.

 

 

 

 

Skip to content