Home » Aktualności » Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej

1 października 2016 r. odbyła się na Wydziale Elektrycznym inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Tradycyjnie uroczystość prowadził Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant – absolwent ZS 18 z roku 1986. W inauguracji wziął udział Rektor Politechniki Wrocławskiej – prof. Cezary Madryas. Zespół Szkól nr 18 reprezentował p. dyr. Piotr Lusar i p. dyr. Danuta Matuszewska. Podczas uroczystości wręczano Medale „Zasłużony dla Wydziału Elektrycznego”. Jednym z nich uhonorowano naszego absolwenta – dra inż. Adama Zalasa. Wyróżnioną została też wicedyrektor ZS 18 – pani Danuta Matuszewska – za długoletnią współpracę i działania na rzecz promocji kształcenia zawodowego. Następnie przedstawiciel firmy Schneider Elektric wygłosił inauguracyjny wykład. Po nim nastąpiło wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom, wśród których znalazł się nasz nowy nauczyciel – pan Michał Jasiński. Wręczono też nagrody pracodawców i Stowarzyszenia Elektryków Polskich za najlepsze prace dyplomowe. Jedną z nich jest praca dyplomowa mgra inż. Michała Jasińskiego. Uroczystość zakończyła się koncertem Chóru Politechniki Wrocławskiej i wystąpieniami absolwentów.

Skip to content