Home » Aktualności » KLASA III TE OBJĘTA PATRONATEM PRZEZ FIRMĘ ELEKTROTIM S.A.

KLASA III TE OBJĘTA PATRONATEM PRZEZ FIRMĘ ELEKTROTIM S.A.

6 października w naszej Szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość. Uczniowie klasy III TE zostali objęci patronatem przez firmę Elektrotim S.A. Uroczystość uświetnili swój obecnością znamienici goście: Kierownik  Wydziału Gimnazjów i Szkół  Ponadgimnazjalnych – pani Magdalena Lazopoulos, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego – pani Anna Chołodecka, Dziekani Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej – dr hab. inż Leszek Pawlaczyk  oraz dr inż. Janusz Staszewski, Dziekani Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej – dr inż. Tadeusz  Lewandowski oraz dr inż. Piotr Górski, Sekretarz Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP – p. Jan Rudy. Firmę ELEKTROTIM S.A. reprezentowali – Członek Zarządu Elektrotim S.A. – p. Zbigniew Pawlik, p. Radosław Bensz – Dyrektor  ds. handlu oraz Kierownik działu personalnego – pani Marzena Cząstkiewicz.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 18 – p. Piotr Lusar powitał serdecznie gości i przypomniał początki współpracy naszej Szkoły i Firmy Elektrotim S.A. Następnie uczniowie obecnej kl. IV TE na ręce pana Zbigniewa Pawlika złożyli podziękowania za opiekę, jaką w ubiegłym roku szkolnym zostali otoczeni w ramach patronatu firmy Elektrotim S.A. nad ich klasą. Jako wyraz wdzięczności wręczyli artystycznie wykonany i oprawiony pamiątkowy dyplom. Pan Zbigniew Pawlik wręczył podziękowania z współpracę z ELEKTROTIMEM panu Dyrektorowi Piotrowi Lusarowi i pani Danucie Matuszewskiej.
Patronat, jako forma współpracy, funkcjonuje od ubiegłego roku, ale wspólne działania podejmowane są od niemal 10 lat. Historię tej współpracy przybliżyła pani dyrektor Danuta Matuszewska.
Wszyscy zebrani z olbrzymią uwagą wysłuchali prezentacji przygotowanej przez pana Zbigniewa Pawlika i panią Marzenę Cząstkiewicz. Przedstawili oni strukturę spółki, obszary jej działania , kierunki rozwoju i wyniki notowań giełdowych. Wielkie wrażenie na zebranych zrobiła również prezentacja zrealizowanych przez firmę projektów. Kluczowym elementem wystąpienia było przedstawienie działań patronackich Firmy w tym roku szkolnym. Uczniowie kl. III TE dowiedzieli się , że m.in. otrzymają podręczniki do przedmiotów zawodowych oraz robocze i sportowe stroje firmowe. Wezmą udział w szkoleniach, odbędą praktykę zawodową w Firmie Elektrotim S.A., natomiast najlepsi otrzymają  roczne stypendium, a nawet możliwość zatrudnienia po ukończeniu naszej Szkoły.
Spotkanie zamknęła przemówieniem pani Magdalena Lazopoulos – Kierownik  Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych. W swoim wystąpieniu podkreśliła pionierską rolę naszej Szkoły w łączeniu działań edukacyjnych we współpracy z pracodawcami. Wskazała, że działania te podjęliśmy jako jedni z pierwszych, a grupa firm, z którymi współpracujemy, jest niespotykanie liczna. Wyraziła również uznanie dla postawy Firmy Elektrotim S.A., która jako jedna z pierwszych na wrocławskim rynku pracy dostrzegła potrzebę współpracy ze szkołami i nieustannie przez kolejne lata wychodziła z cennymi projektami.
Uroczystość zakończyła się miłym akcentem. Uczniowie klasy III TE otrzymali od przedstawicieli Firmy Elektrotim S.A. spersonalizowane prezenty ukryte w firmowych plecakach.
Tekst – B. Jamrosz, fot. – M. Jama
Skip to content