Home » Aktualności » Klasa 1 TEO na konferencji „Dzień OŹE i czystego powietrza”

Klasa 1 TEO na konferencji „Dzień OŹE i czystego powietrza”

26 stycznia 2017r klasa 1 TEO wraz z wychowawczynią p. prof. J. Nowak brała udział w naukowej konferencji „Dni Odnawialnych Źródeł Energii i Czystego Powietrza” zorganizowanej przez Wydział Nauk Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz firmę City-Brand Energia Odnawialna. Podczas wykładów poznać odpowiedzi na wiele pytań:

Czym są odnawialne źródła energii?

 Jak powinno się je wykorzystywać?

 Jak wspierać i determinować do inwestycji w OZE?

 Czy staną się naturalnym zamiennikiem źródeł nieodnawialnych, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli?

Czym jest budownictwo pasywne?

Szczególną uwagę uczniowie zwrócili na „zielone dachy” we Wrocławiu oraz Geoportal Nasze Powietrze.

Pod adresem powietrze.uni.wroc.pl znajdziemy przygotowywane codziennie prognozy na najbliższe 72 godziny. Obszar objęty prognozami obejmuje całe województwo dolnośląskie, a rozdzielczość przestrzenna prognoz wynosi 4x4km. Oprócz informacji o jakości powietrza na geoportalu Nasze Powietrze można również znaleźć informację o warunkach biometeorologicznych oraz podstawowe prognozy warunków meteorologicznych. Geoportal ten powstał w ramach projektu „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz strony internetowej można także skorzystać z aplikacji Nasze Powietrze (dostępnej w sklepie Google Play) z informacjami o zagrożeniach związanych ze złą jakością powietrza.

Skip to content