Home » Aktualności » Konkurs w ramach Ligi Klas

Konkurs w ramach Ligi Klas

W poniedziałek 24 kwietnia 2017 na 4. i 5. godzinie lekcyjnej odbędzie się konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Zapraszamy trzyosobowe reprezentacje klas do sali 211 na 4. godzinie lekcyjnej, gdzie uczestnicy wykonają plakat na temat: „ Jak mądrze i racjonalnie zagospodarowywać odpady”. Dodatkowo każda klasa podczas konkursu zaprezentuje strój ekologiczny, który zostanie wykonany w domu (może być przez 1 ucznia z danej klasy). Technika wykonania strojów – dowolna. Może to być ubiór, nakrycie głowy lub biżuteria, ale obowiązkowo z surowców wtórnych (z papieru, plastiku i opakowań np. puszek po napojach, torebek, pudełek). Stroje zostaną dodatkowo nagrodzone (punkty dla klasy oraz nagroda dla ucznia, który wykona strój). Następnie, na 5. godzinie lekcyjnej w sali 208, odbędzie się konkurs wiedzy o środowisku i organizmach żyjących w różnych ekosystemach.

Wychowawcy proszeni są o wybranie jednej drużyny do obu części konkursu.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

UWAGA! Zdobyte punkty będą wliczone do ogólnej klasyfikacji Ligi Klas! Zapraszamy!!!

Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele Zespołu Przedmiotów Przyrodniczych

Skip to content