Home » Aktualności » Wycieczka zawodoznawcza uczniów kl. III TO do Firmy DONAKO sp. z o.o.

Wycieczka zawodoznawcza uczniów kl. III TO do Firmy DONAKO sp. z o.o.

20 kwietna 2017r. uczniowie kl. III TO wraz z wychowawcą – p. prof. Ryszardem Gawłem odwiedzili we Wrocławiu Firmę DONAKO.

Historia produkcji maszyn elektrycznych we Wrocławiu sięga 1947 roku i jest związana z marką DOLMELu. W ciągu ostatnich 60 lat Firma miała wielu właścicieli i działała pod różnymi nazwami – DZWME DOLMEL, ABB Dolmel, ABB DONAKO oraz PETT&PETT Donako. Od 2013 roku 100% udziałów w spółce należy do Rudolf Weinberger Holding GmbH i jest niezależną Firmą pod nazwą DONAKO Sp. z o.o..  Dla Firmy tradycja jest nie tylko kwestią dumy, lecz również powodem dążenia do doskonałości. Oferta DONAKO obejmuje przede wszystkim produkcję komponentów maszyn elektrycznych, blach oraz pakietów stojana, wirnika i bieguna, narzędzi i przyrządów specjalnych, konstrukcji spawanych oraz realizację usług inżynieryjnych. Firma gwarantuje dostawę produktów wysokiej jakości. O standardzie pracy DONAKO zaświadczają liczne certyfikaty, w tym m.in. Certyfikaty: ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 wydane przez Bureau Veritas Certification oraz certyfikaty spawalnicze wystawione przez SLV Berlin Brandenburg i  Germanischer Lloyd.

Obietnice marki (brand promises) DONAKO realizuje poprzez zachowania, działania i pracę zgodnie z WARTOŚCIAMI DONAKO:

Energy – Energia. DONAKO, które od lat związane jest z branżą energetyczną, posiada także swoją wewnętrzną siłę – energię, elastyczność działania, inicjatywę rozwojowych pracowników.
Technology
– Technologia. DONAKO dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, unikalnymi procesami produkcyjnymi, zdolnością wdrażania nowych produktów i technologii. Planuje aktywnie współuczestniczyć w rozwoju energii odnawialnej.
Excellence
– Doskonałość. DONAKO oferuje kompleksowy pakiet usług na najwyższym poziomie jakościowym i technicznym, terminowość, zdolność rozwiązywania problemów klienta, zaufanie.

 Firma DONAKO sp. z o.o. obejmuje następujące wytwórnie:

–        Wytwórnia Narzędzi i Przyrządów zajmująca się projektowaniem i produkcją następujących narzędzi i przyrządów:

  • wykrojniki wszelkiego typu, w tym pojedyncze i podwójne wykrojniki segmentów, wykrojniki krążka, obrysu, wielotaktowe oraz wykrojniki żłobka,
  • tłoczniki wszystkich typów,
  • przyrządy do pakietowania i zapiekania wszystkich typów, w tym kolumny pomiarowe,
  • narzędzia do produkcji uzwojenia (formy do kształtowania prętów).

–        Wytwórnia Segmentów Pakietów oferująca i produkująca szeroką gamę komponentów stosowanych w energetyce do budowy maszyn elektrycznych, zarówno dużej jak i małej mocy. Produkowane przez nich elementy są z powodzeniem używane w sektorze energetyki odnawialnej jak i konwencjonalnej. Czynnie wspierają rozwój energetyki wiatrowej i wodnej. Ich produkty są z powodzeniem wykorzystywane przez największych światowych producentów maszyn elektrycznych.

–        Wytwórnia Kadłubów i Pakietów specjalizująca się w produkcji konstrukcji spawanych i pakietów maszyn elektrycznych dla potrzeb energetyki zawodowej.

Młodzież zapoznała się profilem produkcji oraz parkiem maszynowym.  Przedstawiono jej przyrządy i narzędzia  wykorzystywane w procesach technologicznych komponentów maszyn elektrycznych.

Wycieczka była bardzo udana, a uczniowie – zbudowani, że w Firmie DONAKO istnieje możliwość odbycia praktyki i po zakończeniu  szkoły – ewentualne zatrudnienie.

Tekst i fot. – R. Gaweł

Opracowanie na podstawie: www.donako.com.pl

Skip to content