Home » Aktualności » 1-dniowa wycieczka „Szlakiem zamków dolnośląskich”

1-dniowa wycieczka „Szlakiem zamków dolnośląskich”

29 listopada 2017 roku 50 uczniów z klasy IV TE, II Te, II Tme oraz I o, pod opieką pań; Beaty Jamrosz, Renaty Grzybowskiej, Joanny Nowak i Alicji Krakowiak-Gładki wczesnym rankiem wyruszyło na 1-dniową wycieczkę „Szlakiem zamków dolnośląskich”

Pierwszym etapem naszej wycieczki był Zamek Grodziec , późnogotycki zamek położony w pobliżu wsi Grodziec, w powiecie złotoryjskim, województwie dolnośląskim, na szczycie wzniesienia o tej samej nazwie. Został wybudowany na bazaltowym, powulkanicznym, stromym wzgórzu na wysokości 389 m n.p. Pierwsze wzmianki o średniowiecznym zamku pochodzą z 1155 i 1175 roku.

Był to gród obronny Bobrzan, a zamek był własnością księcia Bolesława I Wysokiego. Kolejnym właścicielem zamku był książę świdnicko-jaworski Bolko I, który rozbudował swoją siedzibę z końcem XIII wieku. Zamek został ponownie rozbudowany przez księcia legnickiego; Fryderyk II, a kamień był głównym materiałem zastosowanym w rozbudowie. Budowla została wówczas wzniesiona na planie sześciokąta z basztami w narożnikach i czteroboczną wieżą, Donżonem. Obecnie zespół składa się z zamku górnego oraz przedzamcza o wymiarach 270×140 metrów. Zabudowa zamku górnego tworzy nieregularny sześciobok, w którym elementami dominującymi są: pałac główny (tzw. palatium), wieża północna i w południowej stronie potężny donżon. Mieliśmy tu spędzić nieco ponad godzinę, ale wspaniały przewodnik pan Piotr tak ciekawie opowiadał nam o historii tego miejsca i jego mieszkańcach, ze nasz pobyt trwał ponad dwie godziny. Zapewne wrócimy tu jeszcze nie raz tym bardziej, że zamek zaprasza wszystkich chętnych na coroczne imprezy plenerowe organizowane na zamku i na dziedzińcu.

Drugim etapem naszej wyprawy był, słynny gotycki zamek warowny Czocha, położony na lewym brzegu rzeki Kwisy. W tym miejscu jej zakole obejmuje wysoki skalny cypel, który dzięki swojej niedostępności stanowił dogodne miejsce dla wybudowania średniowiecznej warowni, kiedy w tym miejscu przebiegała granica między księstwem jaworskim, a królestwem Czech. Historia murowanej twierdzy rozpoczyna się w połowie XIII wieku za sprawa króla czeskiego Przemysława II, chociaż są również głosy, że jej fundatorem mógł być również jeden z książąt świdnicko-jaworskich. Obecnie zamek Czocha to rozległy kompleks, składający się z dwóch podzamczy; górnego i dolnego, suchej fosy z przerzuconym nad nią kamiennym mostem oraz właściwego zamku tzw. górnego, obejmującego zespół budynków z wewnętrznym dziedzińcem i stojącą w jego obrębie studnią niewiernych żon. Wejście główne prowadzi przez bramę z wczesnobarokowym portalem zdobionym kartuszami herbowymi oraz rzeźbą z wizerunkiem szermierza. Nad całością góruje masywna, okrągła wieża nakryta renesansowym hełmem z drewnianą kulminacją. Od 1996 roku zamek rozpoczął działalność komercyjną; często organizuje się tutaj imprezy masowe; rekonstrukcje historyczne, pokazy walk oraz koncerty muzyki dawnej. Całość robi ogromne wrażenie, tym bardziej że znowu trafiliśmy na wyjątkowego przewodnika, który potrafił zainteresować nas historia zamku Czocha jak również jego mieszkańcami.

Mamy nadzieję , ze ten wyjazd , rozpocznie naszą przygodę „Szlakiem Średniowiecznych Zamków Dolnośląskich”. W przyszłym roku na pewno zwiedzimy kolejne zamki, tym bardziej ,że na naszym terenie mamy ich ponad 60!!!

Tekst: Alicjak Krakowiak-Gładki, fot. – uczestnicy wycieczki

Skip to content