Home » Aktualności » Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone!

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone!

30 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w sali Centrum AGORA we Wrocławiu Dolnośląski Kurator Oświaty –p. Roman Kowalczyk wręczył TRZEM NASZYM UCZNIOM Stypendia Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2016/2017. Stypendystami zostali: Hubert Sandrock  z kl. IV EU4, Dawid Wierzbicki  – obecnie uczeń kl. III TOD oraz Jakub Socha z kl. II TEO. To wielki sukces, bo o stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendystom gratulujemy, a pozostałych uczniów zachęcamy, by udało im się w bieżącym roku szkolnym zapracować na tę zaszczytną nagrodę.

Tekst – E. Sidor

Skip to content