Home » Aktualności » Ślubowanie klas pierwszych Anno Domini 2018

Ślubowanie klas pierwszych Anno Domini 2018

28 września 2018 r. uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły, który został wprowadzony przez poczet sztandarowy: Filipa, Mariusza Wieczorka i Wojciecha Lesiewicza z kl. II TMA. Uroczystość poprowadzili  także uczniowie tej klasy: Artur Mastalerz i Kacper Mikos. O godz. 9:00 ślubowała młodzież z klas: I e, I eo i I TE, natomiast o godz. 10:00 – uczniowie z klas: I TMM, I TMO i I TEK. Po wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” zebrani wysłuchali przemówienia

p. dyr. Piotra Lusara:

                                                           „Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Dzisiejszą uroczystość rozpoczęliśmy wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i hymnem państwowym, który obok flagi i godła jest najważniejszym symbolem narodowym. Taki wstęp świadczy o podniosłości naszego tutaj spotkania, bo oto za chwilę odbędzie się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych..

                                                            Drodzy Pierwszoklasiści!

Proszę, abyście uważnie wysłuchali słów ślubowania i nie pozostawili ich bez głębokiej refleksji, bo to nie tylko przyrzeczenie. To jest także, a może przede wszystkim, przepis na sukces – tak w przyszłym życiu zawodowym, jak i prywatnym. Gdzie bowiem, jak nie tu będziecie się uczyć pilności w zdobywaniu wiedzy, rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań i szacunku do ludzi, którymi przyjdzie Wam współpracować? Pamiętajcie też, że nastoletni wiek, to najważniejszy czas dla człowieka, bo właśnie wtedy  kształtuje siebie na całe późniejsze życie. Nie zapominajcie także o tym, że rynek pracy skwapliwie poszukuje dobrych fachowców i ceni prawdziwych ekspertów, coraz lepiej ich wynagradzając. Warto zatem powalczyć o te przywileje, w czym z przyjemnością Wam pomożemy.

                                                           Kochani!

Życzę Wam wytrwałości i mądrego podejścia do nauki. Obyście szybko zrozumieli, że wiedza i umiejętności to najpewniejszy kapitał, gdyż tego nikt i nic nigdy nie zdoła Wam odebrać . Nikt i nic!
Dziękuję”

Po wysłuchaniu przemówienia zebrani obejrzeli przygotowaną przez p. Edytę Sidor prezentację, w której znalazły się informacje o historii naszej szkoły (zilustrowane archiwalnymi zdjęciami) oraz charakterystyka specyfiki ZS 18 współcześnie. Pierwszoklasiści zostali też zapoznani z najważniejszymi symbolami naszej Szkoły: Sztandarem, logo i Maskotką. Po obejrzeniu prezentacji nastąpił punkt kulminacyjny, czyli uroczyste ślubowanie. Uczniowie powtarzali wypowiadane przez p. dyr. Piotra Lusara słowa przyrzeczenia. Była to chwila bardzo wzruszająca – zarówno dla uczniów, jak i ich wychowawców. Po zakończeniu ślubowania i wyprowadzeniu Sztandaru w sali pojawiła się Maskotka, którą ożywił uczeń kl. IV TOD – Michał Olejniczak. Wówczas przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia.

W przebiegu uroczystości za wrażenia audiowizualne odpowiedzialny był Mariusz Giezek z klasy II TMA, a za dźwięk odpowiadali tegoroczni maturzyści – Wiktor Wardecki i Maksymilian Kopański z kl. IV TOD. Autorką scenariusza i odpowiedzialna za reżyserię była p. Edyta Sidor.

Pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów – zarówno w szkole, jak i w życiu prywatnym.

Tekst i fot.- E. Sidor

Skip to content