Home » Aktualności » XXI Dolnośląski Festiwal Nauki 2018 w… naszej Szkole!

XXI Dolnośląski Festiwal Nauki 2018 w… naszej Szkole!

W ostatnim tygodniu września w naszej Szkole odbyły się Interaktywne Pokazy w ramach XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2018. Gościliśmy wykładowców z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Chemiczny, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Inżynierii Środowiska), oraz  z Uniwersytetu Medycznego (Wydział Lekarski). Udało nam się zrealizować 7 pokazów, w których udział wzięło 345 naszych uczniów!!!

W pierwszej kolejności młodzież spotkała się z panią dr inż. Anną Hajdusianek z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (Politechnika Wrocławska). Tytuł warsztatów brzmiał: „Mobilne laboratorium z fizyki”. Zadaniem uczniów było przeprowadzenie doświadczenia z kinematyki. W warsztatach wzięła udział młodzież, która uczy się fizyki na poziomie rozszerzonym.

Drugi pokaz poprowadziła pani dr hab. inż. Joanna Cabaj z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Tytuł warsztatów brzmiał: „W świetlne chemicznego eksperymentu”. W trakcie pokazu zostały przedstawione i omówione doświadczenia chemiczne atrakcyjne ze względu na efekty barwne, świetlne i cieplne. W pokazie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych technikum.

Trzeci pokaz poprowadziła pani mgr inż. Anna Więch z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Tytuł warsztatów brzmiał: „Gdzie jest więcej DNA? Pozyskanie materiału genetycznego z różnych źródeł”. Pokaz poświęcony był izolacji materiału genetycznego z różnych owoców i warzyw (kiwi, brzoskwini oraz śliwki) oraz próbek śliny. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy, a zadaniem każdej z nich było izolacja DNA z wyznaczonego źródła.

Czwarty pokaz poprowadziła pani dr inż. Aleksandra Sambor z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tytuł warsztatu brzmiał: „Odnawialne źródła energii”.  Uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę ekologicznych źródeł energii oraz mogli zbudować model elektrowni wodnej i wiatrowej. W pokazie uczestniczyła młodzież z technikum w  zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Ostatni wykład poprowadził pan Adam Maliszewski z Wydziału Lekarskiego Uniwersytety Medycznego we Wrocławiu. Tytuł wykładu  – „Kilka uciśnięć, które mogą uratować życie czyli RKO w praktyce”. Uczniowie zostali zaznajomieni z teoretycznymi oraz praktycznymi zasadami zachowania w przypadku znalezienia się w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu poszkodowanego.

Ostatni tydzień września był czasem pełnym wrażeń – zarówno dla uczniów zaangażowanych  w wykonywane zadania, jak również dla prowadzących, którzy bardzo chwalili naszą młodzież i dziękowali za miłe przyjęcie.

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym również będziemy gościli u nas wykładowców z wyższych uczeni.

Tekst – R. Zalewska, fot. – D. Grycner, R. Zalewska i członkowie Samorządu Uczniowskiego

Skip to content