Home » Aktualności » Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej

29 września 2018 r. odbyła się na Wydziale Elektrycznym inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Tradycyjnie uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant – absolwent ZS 18 z roku 1986. W inauguracji wziął udział Rektor Politechniki Wrocławskiej – prof. Cezary Madryas. Zespół Szkół nr 18 reprezentowała,  jak zawsze,  pani  wicedyrektor Danuta Matuszewska. Podczas uroczystości wręczano Medale „Zasłużony dla Wydziału Elektrycznego”. Jednym z nich uhonorowano naszego absolwenta – prof. dra inż. Jana Zawilaka. Następnie prof. dr inż. Przemysław Komarnicki wygłosił inauguracyjny wykład. Po nim nastąpiła immatrykulacja studentów I roku i tu też miły akcent: nasz tegoroczny absolwent – Maciej Zdunek jako  wybitny kandydat na studia reprezentował studentów I roku. Wręczono też nagrody pracodawców i Stowarzyszenia Elektryków Polskich za najlepsze prace dyplomowe. Uroczystość zakończyła się koncertem Chóru Politechniki Wrocławskiej i wystąpieniami absolwentów.

Tekst – D. Matuszewska

Skip to content