Home » Aktualności » 10 lat współpracy ZS 18 z Firmą Elektrotim

10 lat współpracy ZS 18 z Firmą Elektrotim

We wtorek 23.10.2018r. odbyła się w szkole ważna uroczystość. Uhonorowaliśmy 10 lat naszej współpracy z Firmą Elektrotim S.A. Współdziałanie szkoły z pracodawcami jest istotą nowoczesnego kształcenia zawodowego. Dziś rozumie to wiele firm, ale 10 lat temu pionierów takiego myślenia było niewielu. Uroczystość otworzył przemówieniem p. dyr. Piotr Lusar. Następnie zabrał głos Prezes Zarządu Elektrotim S.A. p. Andrzej Diakun. Historię i istotę współpracy w bezpretensjonalny sposób przybliżyły pani wicedyrektor Danuta Matuszewska oraz pani Marzena Cząstkiewicz, kierownik działu personalnego Elektrotim S.A. Przypomniały wiele aspektów wspólnych działań, takich jak konkurs Elektryzująca Pasja, klasy patronackie, stypendia dla najlepszych uczniów, praktyki uczniowskie i wiele innych. Potwierdzając niejako te słowa, uczniowie klasy IV podziękowali za ubiegłoroczne praktyki, które odbyli w Elektrotimie. Przedstawiciele Firmy podziękowali p. dyr. Piotrowi Lusarowi i p. wicedyrektor Danucie Matuszewskiej za zaangażowanie we współpracę, wręczając piękne bukiety kwiatów.

Symbolicznym gestem było wręczenie przez uczniów Dyrekcji ZS 18 oraz przedstawicielom Elektrotimu statuetek upamiętniających 10 lat współpracy. Dla Elektrotimu przygotowane zostały również pamiątkowe plakaty.

Druga część uroczystości była powrotem do codziennej pracy. Klasy III TE i TEO objęte zostały patronatem. Przedstawiciele Elektrotimu wręczyli uczniom atrakcyjne gadżety firmowe i stroje sportowe.

Uroczysta, ale radosna i serdeczna atmosfera podczas uroczystości jest dobrą prognozą dalszej współpracy.

Tekst –  B. Jamrosz, fot. – M. Jama

Skip to content