Home » Aktualności » Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumentów

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumentów

Od 9 do 11 października 2018 r. w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Euro-Concret, odbyły się zajęcia dotyczące praw konsumenta pt.”Mam prawa i nie zawaham się ich użyć”. Adresatami była młodzież z Technikum i Branżowej Szkoły. Razem – 509 uczniów. W ramach spotkania przeprowadzono pogadankę, przedstawiono prezentację oraz dyskutowano z uczniami. Osobą prowadzącą szkolenie był Pan Grzegorz Miś – Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Podczas zajęć uczniowie, na podstawie analizy typowych przypadków konsumenckich i sposobów rozwiązywania problemów, poznali istotne, z punktu widzenia młodego konsumenta, prawa i obowiązki. Edukator, omawiając poszczególne tematy, aktywizował zebranych, zadając im pytania i zachęcając do dyskusji. Prowadzący szybko znalazł dobry kontakt z audytorium dzięki ciekawej formie przekazu wiedzy oraz otwarciu na dyskusję dot. praw konsumenta. Uczestnicy szkoleń nabyli również praktyczne umiejętności, przydatne w codziennych sytuacjach, takich jak zakupy w sklepie czy w Internecie, składanie reklamacji, odróżnienie reklamacji od gwarancji, kierowanie się zasadami zrównoważonej konsumpcji, krytyczne podejście do promocji, korzystanie z usług finansowo-bankowych, czy umiejętne zachowanie paragonu w razie reklamacji. Młodzież otrzymała kontakty do różnych instytucji, do których można się zgłaszać w sytuacjach łamania praw konsumenta. Kilku uczniów skorzystało z możliwości kontaktu mailowego i telefonicznego z prowadzącym zajęcia.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów, ale również nauczycieli. Pedagodzy zaangażowani w projekt podkreślali, że tego typu zajęcia są niezmiernie przydatne, co dowodzi, że problematyka zajęć była trafiona, a forma dotarcia do uczniów i przekazywania wiedzy – bardzo skuteczna.

Składamy Panu Grzegorzowi Misiowi serdeczne podziękowania za przeprowadzenie zajęć.

Tekst – A.Ruszczak

prawa

Skip to content