Home » Aktualności » Interaktywne Pokazy w… naszej Szkole!

Interaktywne Pokazy w… naszej Szkole!

25 września 2019 r. w naszej Szkole odbyły się kolejne Interaktywne Pokazy w ramach XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2019.

W pierwszej kolejności młodzież spotkała się z ppłk dr Adamem Szymanowiczem z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie – Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Tytuł warsztatów brzmiał: „Jak pokonać znacznie liczebniejszego przeciwnika?”. Uczestnicy pokazu mieli okazję poznać bardzo mało znane epizody z dziejów oręża polskiego takie, jak bitwy pod Kutyszczami, Hodowem czy Mohylewem. W pokazie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych technikum.

Drugi pokaz poprowadził pan dr inż. Tomasz Czapka z Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Tytuł warsztatów brzmiał: „Nieznana elektrostatyka”. W trakcie pokazu zostały przedstawione i omówione zagadnienia: z elektryczności statycznej, zjawiska elektryzacji materiałów, neutralizacji ładunku elektrostatycznego. Podane zostały przykłady wykorzystania elektryczności statycznej w życiu codziennym. W warsztatach wzięła udział młodzież, która uczy się fizyki na poziomie rozszerzonym.

Trzeci pokaz poprowadziła pani dr Agnieszka Tomaszewska z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tytuł warsztatów brzmiał: „Anatomia człowieka interaktywnie”. Uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu na temat budowy szkieletowej człowieka, a na zakończenie warsztatów, na podstawie czaszki, musieli określić wiek człowieka. W pokazie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych technikum.

Był to dzień pełen wrażeń – zarówno dla uczniów zaangażowanych  w wykonywane zadania, jak również dla prowadzących, którzy bardzo chwalili naszą młodzież i dziękowali za miłe przyjęcie.

Skip to content