Home » Aktualności » ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Procedura dla ucznia (.pdf)

INFORMACJE DLA UCZNIA O ZASADACH ORGANIZACJI ZAJĘĆ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 

Drodzy uczniowie, aby móc cieszyć się nauczaniem stacjonarnym, kontaktowym, niezbędne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności zapobiegającym rozprzestrzenianiu się choroby COVID19. Musimy chronić Was , wasze rodziny i naszych nauczycieli i ich bliskich.

Bardzo ważne jest żeby w sytuacji zarażenia nie wyłączać  z zajęć wszystkich grup, stad obowiązek izolacji w jednym budynku, w jednej pracowni. To i tak znacznie lepsze od tego co przeżyliśmy; izolacji w mieszkaniu.

 

 1. Do CKZ może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Do budynków CKZ może wejść i poruszać się po ciągach komunikacyjnych  (schody, korytarze) uczeń tylko w prawidłowo założonej maseczce z zachowaniem dystansu od drugiej osoby.
 3. Po wejściu do budynku CKZ uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz poddaję się pomiarowi temperatury ciała. (pomiar z przegubu dłoni w maseczkach).
 4. Uczeń po wejściu do budynku udaję się bezpośrednio do pracowni, w której ma zajęcia.
 5. Poruszanie się między budynkami i pracowniami jest niedozwolone.
 6. Uczeń na zajęcia przynosi własne przybory i pomoce dydaktyczne podręczniki.
 7. Uczeń przynosi własne napoje i jedzenie. Bufet w  CKZ jest nieczynny.
 8. Po wejściu do pracowni oraz każdorazowo po jej opuszczeniu i powrocie uczeń dezynfekuje ręce.
 9. W pracowni przy zachowaniu 1,5 metrowego dystansu uczeń może zdjęć maseczkę, którą każdorazowo zakłada, gdy odległość między innymi osobami się zmniejsza.
 10. Nauczyciel odpowiada za zachowanie dystansu społecznego między uczestnikami zajęć.
 11. Uczeń nie opuszcza pracowni, co oznacza, że spędza w nich również przerwy
 12. Jeżeli zajęcia trwają krócej niż 3 godziny, skracamy je o długość przerwy.
 13. Dopuszczalne jest spożywanie posiłków w pracowni po wcześniejszym umyciu lub dezynfekcji rąk i ustaleniu zasad z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 14. Dopuszczalne są  przerwy między zmianą pracowni, w której odbywają się zajęcia oraz w przypadku, gdy zajęcia trwają dłużej niż 3 godz. lekcyjne.
 15. Tzw. pokoje śniadań oraz szatnie będą wyłączone z użytkowania, aby ograniczyć grupowanie się w nich uczniów z różnych klas i szkół.
 16. Uczniowie zobowiązani są oczekiwać na zajęcia na wolnym powietrzu przed właściwym budynkiem (jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają) lub  przed pracownią z zachowanie dystansu społecznego.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. – dyrektora CKZ we Wrocławiu

Wytyczne MEN , MZ i GIS (Dz. U> z 2020 poz.1386, poz. 1389, poz. 1394

Skip to content