Home » Aktualności » PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH WYCHOWANIA

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH WYCHOWANIA

PROCEDURY ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – ZS18 (.pdf)

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W CZASIE PANDEMII COVID19

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 18 WE WROCŁAWIU

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

1. W momencie wejścia na obiekt sportowy uczeń zobowiązany jest zakryć usta i nos, zachować bezpieczną odległość.

2.W szatniach jednorazowo może przebywać do 10 osób ( z zachowaniem dystansu i w obowiązkowej masce na twarzy)

   – w łączniku w czasie zbiórki zachowujemy dystans oraz zakrywamy usta i  nos,

  – w łączniku zaleca się nie tworzyć większych skupisk młodzieży ze względu na bezpieczeństwo.

3.Zajęcia z wychowania fizycznego na siłowni :

  – każdy uczeń po skończonym ćwiczeniu na przyrządzie dezynfekuje go,

  – jeżeli są to zajęcia z tenisa stołowego należy zdezynfekować rakietkę przed oddaniem jej innemu uczniowi.

4.W trakcie lekcji wychowania fizycznego realizowane są następujące aktywności ruchowe:

  – lekkoatletyka – marszobiegi, interwał, biegi na krótkich i długich dystansach,

  – gry i zabawy rekreacyjne na powietrzu,

  – podstawy tenisa stołowego,

  – ćwiczenia z oporem własnego ciała.

5.Sprzęt używany podczas zajęć będzie codziennie dezynfekowany.  

   Pozostały sprzęt jest zabezpieczony i wyłączony z użytkowania.

6. W ramach zajęć wf,  możliwa będzie realizacja zwiększonej liczby godzin z zagadnień dotyczących edukacji zdrowotnej w formie prezentacji,  

   wykładów, itp.

 Opracował zespół nauczycieli wychowania fizycznego.

Skip to content