Home » Aktualności » W grupie raźniej czyli zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

W grupie raźniej czyli zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

Zabawy integracyjne lubią osoby w każdym wieku. No normalne, że na początku atmosfera w każdej nowej grupie bywa sztywna, wystarczy jednak ciekawa gra, żeby przełamać pierwsze lody i dobrze bawić się w towarzystwie i tak też było u nas, w Zespole Szkół nr 18, w klasach pierwszych.

Od września 2020 r. w klasach pierwszych integrację prowadzili wychowawcy, następnie zajęcia integracyjne dla naszych wspaniałych uczniów prowadzone były przez terapeutów ze Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej we Wrocławiu, ul. Borowska 101 (tel.:71 798 68 84) oraz pedagoga szkolnego Annę Ruszczak.

Wspólnie spędzony poza zajęciami lekcyjnymi czas, możliwość wzięcia udziału w zabawach i różnorodnych ćwiczeniach pozwalają na lepsze poznanie się uczniów danej klasy i pełniejszą ich integrację.

Każda z klas pierwszych miała okazję wziąć udział w zajęciach, których celem było poznanie uczniów z wychowawcą i koleżankami oraz kolegami. Na początku byliśmy trochę zamknięci i speszeni nową sytuacją – mówi jeden z uczniów później jednak, dzięki ciekawym zadaniom, zaproponowanym przez panią pedagog, okazało się, że takie zajęcia mogą być świetną zabawą.

Spotkanie obfitowało w interesujące ćwiczenia. Zabawy pozwoliły uczniom lepiej poznać swoje zalety i mocne strony. Zaś praca w grupach umożliwiła młodzieży kreatywne współdziałanie.

Dziękujemy za świetna zabawę oraz mile spędzony czas.

Pedagog szkolny
Anna Ruszczak

Skip to content