Home » Aktualności » Informacja do rodziców dot. projektu “Zawodowa 18”

Informacja do rodziców dot. projektu “Zawodowa 18”

Działania projektowe – opis dla rodziców (.pdf)

Działania projektowe – opis dla rodziców (.doc)

Zespół Szkół Nr 18 we Wrocławiu od września 2021 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Zawodowa 18” dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 18.

Projekt, który potrwa do czerwca 2023 roku realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia.

Uprzejmie informuję Państwa, że w ramach ww. projektu uczniowie Zespołu Szkół Nr 18 we Wrocławiu brali będą bezpłatnie udział w poniższych 9. zadaniach i działaniach projektowych.

Skip to content