Home » Aktualności » UWAGA MATURZYŚCI!!!

UWAGA MATURZYŚCI!!!

Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej w części pisemnej odbywają się w Zespole Szkół nr 18 wg n/w harmonogramu:

Termin egzaminu pisemnego w sesji poprawkowej

j.polski i matematyka : 24.08.2021r g.9.00.s.111

j.angielski: 24.08.2021r g.9.00.s.201

j.niemiecki: 24.08.2021r g.9.00.s.215

Jednocześnie informujemy, że na egzaminy należy zabrać dowód osobisty. Brak dokumentu spowoduje niedopuszczenie do egzaminu.

Wyniki egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej będą do odebrania 10 września 2021r. w sekretariacie szkoły( s. 102) od godz. 10.00.

Terminy egzaminów w sesji poprawkowej (.pdf)

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r w terminie poprawkowym (.docx)

j.angielski (.pdf)

j.niemiecki (.pdf)

j.polski (.pdf)

matematyka (.pdf)

Skip to content