Home » Aktualności » W ramach projektu „Zawodowa 18” kurs projektowania w programie Solid Edge oraz zdobywanie uprawnień SEP do 1kV

W ramach projektu „Zawodowa 18” kurs projektowania w programie Solid Edge oraz zdobywanie uprawnień SEP do 1kV

W ramach projektu „Zawodowa 18” nasza młodzież bierze udział w kursie projektowania w programie Solid Edge.

Przypomnijmy, że Solid Edge to parametryczny, hybrydowy system CAD 3D, który ma szeroki zakres funkcjonalności i przeznaczony jest do tworzenia parametrycznych modeli 3D pojedynczych elementów, zespołów oraz sporządzania kompletnej dokumentacji rysunkowej. Proces modelowania części rozpoczyna się od stworzenia elementu podstawowego. Polega to na stworzeniu płaskiego konturu bądź konturów, następnie nadaniu trzeciego wymiaru przez przesunięcie konturu wzdłuż krzywej (lub prostej), obrót wokół osi lub połączenie w przestrzeni kilku konturów. Każda kolejna operacja, powodująca dodanie lub usunięcie materiału, bazuje na elemencie stworzonym w poprzedniej operacji (reguła obiekt nadrzędny – obiekt zależny). Środowisko rysunku (Draft) przeznaczone jest głównie do automatycznego tworzenia dokumentacji na podstawie modeli pojedynczych części i całych zespołów lub po prostu zastępuje deskę kreślarską, którą pamiętają jeszcze technicy i inżynierowie starszego pokolenia.

Warto podkreślić, że nasi uczniowie biorący udział w „zawodowej 18” otrzymują „Certyfikat ukończenia kursu Solid Edge w języku polskim i angielskim”.

Na sali zostały rozdane także zaświadczenia i legitymacje młodzieży, która w ramach “Zawodowej 18” zdobyła uprawnienia SEP do 1kV.

Wszystkim uczniom gratulujemy!

Fot. i tekst – Ryszard Gaweł

Skip to content