ZS18.PZ18.10.21

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klimatyzacyjnego do szkolnych pracowni kształcenia  w dwóch zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 29 lipca 2021r. do godziny 10.00.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

9162100-6 (pomoce dydaktyczne)

39717200-3 (urządzenia klimatyzacyjne)

UWAGA (27.07.2021)

Zamawiający informuje, iż w dniu 27.07.2021r. zostały zamieszczone wyjaśnienia i zmiana swz w związku z pytaniami złożonymi do przedmiotowego postępowania (pliki:

1) Wyjaśnienia i zmiana swz (27.07.2021)

2) Załącznik nr 1 do swz – OPZ („Wyposażenie Klimatyzacyjne” – ZMIANA27.07.2021)

Termin składania i otwarcia ofert pozostał bez zmian.

Wyjaśnienia i zmiana treści swz (27.07.2021)(.pdf)

Załącznik 1 – OPZ (Wyposażenie Klimatyzacyjne – ZMIANA 27.07.2021) (.pdf)

UWAGA (26.07.2021)

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz oraz Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wskazanym w plikach:

1) “II. zmiana swz (26.07.2021)”,

2) “Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.07.2021”),

3) “Załącznik 1 – OPZ (Wyposażenie klimatyzacyjne) II. ZMIANA 26.07.2021 – AKTUALNY”,

4) “Załącznik 2.1 – Arkusz kalkulacyjny (ZMIANA 26.07.2021 – AKTUALNY)”.

w konsekwencji których to zmian przesunięciu uległ termin składania i otwarcia ofert:

ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 30 lipca 2021r. do godziny 10.00 (otwarcie ofert: 30.07.2021, godz. 11.00)

II. zmiana swz (26.07.2021) (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.07.2021) (.pdf)

Załącznik 1 – OPZ (Wyposażenie Klimatyzacyjne) – II. ZMIANA 26.07.2021 – AKTUALNY) (.pdf)

Załącznik 2.1-Arkusz kalkulacyjny (ZMIANA 26.07.2021 – AKTUALNY) (.xlsx)

UWAGA (26.07.2021)

Zamawiający informuje, iż w dniu 26.07.2021r. dokonał zmiany swz (pliki: “1. Zmiana (doprecyzowanie) swz (26.07.2021; Załącznik 1 OPZ (“Wyposażenie klimatyzacyjne” – ZMIANA 26.07.2021)). Termin składania i otwarcia ofert pozostał bez zmian.

Załącznik 1 – OPZ (_Wyposażenie Klimatyzacyjne_ – ZMIANA 26.07.2021) (.pdf)

Zmiana (doprecyzowanie) swz (26.07.2021)(.pdf)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP)(.pdf)

swz (.pdf)

Załącznik 1 – OPZ (Wyposażenie Klimatyzacyjne) (.pdf)

Załącznik 2 – Formularz ofertowy (.doc)

Załącznik 2.1 – Arkusz kalkulacyjny (.xlsx)

Załącznik 3 – Oświadczenia (.doc)

Załącznik 4 – Projekt umowy (.pdf)

Informacja (30 lipca 2021 r.)

Info o kwocie (.pdf)

Informacja (30 lipca 2021 r.)

informacja z otwarcia ofert (1)

Informacja (6 sierpnia 2021 r.)

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (www) (.pdf)

Informacja (16 sierpnia 2021 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) (.pdf)

Informacja (23 sierpnia 2021 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania (BZP) (.pdf)

Skip to content