ZS18.PZ18.15.21

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do realizacji przez uczniów Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu projektów zawodoznawczych – w podziale na 3 zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 22 grudnia 2021r. do godziny 09.00.

KODY CPV:
39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
31680000-6 (Elektryczne artykuły i akcesoria)
43800000-1 (urządzenia warsztatowe)
44512000-2 (różne narzędzie ręczne)
42513200-7 (części sprzętu chłodniczego)
39717200-3 (urządzenia klimatyzacyjne)

UWAGA (17.12.2021)

Zamawiający informuje, iż w dniu 17.12.2021r. zostały zamieszczone wyjaśnienia na pytania złożone do przedmiotowego postępowania (plik: „I. wyjaśnienia (17.12.2021)”).

Wyjaśnienia treści swz (17.12.2021) (.pdf)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP) (.pdf)

swz (.pdf)

Załącznik 1 – OPZ 1 (Materiały Elektryczne) (.pdf)

Załącznik 2 – OPZ 2 (Materiały Mechaniczne) (.pdf)

Załącznik 3 – OPZ 3 (Materiały Chłodniczo-Klimatyzacyjne) (.pdf)

Załącznik 4 – Formularz ofertowy (.doc)

Załącznik 5 – Oświadczenia (.doc)

Załącznik 6 – Oświadczenia (wspólne ubieganie się) (.doc)

Załącznik 7 – projekt umowy (.pdf)

Załącznik nr 4.1 – Arkusz kalkulacyjny Część Elektryczna (.xlsx)

Załącznik nr 4.2 – Arkusz kalkulacyjny Część Mechaniczna (.xlsx)

Załącznik nr 4.3 – Arkusz kalkulacyjny Część Chłodniczo-Klimatyzacyjna (.xlsx)

Informacja (22 grudnia 2021 r.)

Info o kwocie (.pdf)

Info z otwarcia (.pdf)

Informacja (23 grudnia 2021 r.)

Zad. 1 – zawiadomienie o unieważnieniu (.pdf)

Zad. 2 – zawiadomienie o wyborze oferty(.pdf)

Zad. 3 – zawiadomienie o unieważnieniu(.pdf)

Informacja (29 grudnia 2021 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (.pdf)

Skip to content