ZS18.PZ18.8.21

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji w podziale na 5 części.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 15 lipca 2021r. do godziny 10.00.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

Kod główny:            9162100-6 (pomoce dydaktyczne

Kod dodatkowy:     42513200-7 (części sprzętu chłodniczego)

                          39717200-3 (urządzenia klimatyzacyjne)

                          39717200-2 (wentylatory)

                          31700000-3 (urządzenie elektryczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne)

                          31681000-3 (akcesoria elektryczne)

                          43800000-1 (urządzenia warsztatowe)

                          44512000-2 (różne narzędzie ręczne)

                          38000000-5 (sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny /z wyjątkiem szklanego/)

UWAGA (15.07.2021)

Zamawiający informuje, iż w dniu 15.07.2021r. zostały zamieszczone wyjaśnienia na pytania złożone do przedmiotowego postępowania (plik: „V. wyjaśnienia (15.07.2021)”).

V. wyjaśnienia (15.07.2021) (.pdf)

UWAGA (13.07.2021)

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz oraz Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wskazanym w plikach:

1) “IV. wyjaśnienia i zmiana swz (13.07.2021)”,

2) “Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (13.07.2021)”,

3) “Załącznik 1 – OPZ dla Zad. 1 (zmieniony 13.07.2021)”,

4) “Załącznik 4 – OPZ dla Zad. 4 (zmieniony 13.07.2021)”.

w konsekwencji których to zmian przesunięciu uległ termin składania i otwarcia ofert:

ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 20 lipca 2021r. do godziny 10.00 (otwarcie ofert: 20.07.2021, godz. 11.00).

IV. wyjaśnienia i zmiana swz (13.07.2021) (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (13.07.2021) (.pdf)

Załacznik 1 – OPZ dla Zadania 1 (zmieniony 13.07.2021) (.pdf)

Załacznik 4 – OPZ dla Zadania 4 (zmieniony 13.07.2021) (.pdf)

Uwaga (08.07.2021)

Zamawiający informuje, iż w dniu 08.07.2021r. zostały zamieszczone wyjaśnienia na pytania złożone do przedmiotowego postępowania (pliki: „I. wyjaśnienia (08.07.2021)”; “II.wyjaśnienia (08.07.2021)”, “III.wyjaśnienia (08.07.2021)”). (Plik_I. wyjaśnienia (08.07.2021)_000649)

I. wyjaśnienia (08.07.2021) (.pdf)

II. wyjaśnienia (08.07.2021) (.pdf)

III. wyjaśnienia (08.07.2021) (.pdf)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP) (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu (.pdf)

swz (.pdf)

Załacznik 1 – OPZ 1 (Wyposażenie Chłodnicze) (.pdf)

Załacznik 2 – OPZ 2 (Wyposażenie Klimatyzacyjno-Wentylacyjne) (.pdf)

Załacznik 3 – OPZ 3 (Wyposażenie elektryczno-energetyczne) (.pdf)

Załacznik 4 – OPZ 4 (Wyposażenie Warsztatowe)(.pdf)

Załacznik 5 – OPZ 5 (Pomoce dydaktyczne) (.pdf)

Załącznik 6 – Formularz ofertowy (.doc)

Załącznik 7 – Oświadczenia (.doc)

Załącznik 8 – projekt umowy (.pdf)

Załącznik-nr-6.1-Arkusz-kalkulacyjny-Zadanie-1-Wyposażenie-Chłodnicze (.xlsx)

Załącznik-nr-6.2-Arkusz-kalkulacyjny-Zadanie-2-Wyposażenie-Klimatyzacyjno-Wentylacyjne (.xlsx)

Załącznik-nr-6.3-Arkusz-kalkulacyjny-Zadanie-3-Wyposażenie-Elektryczno-Energetyczne (.xlsx)

Załącznik-nr-6.4-Arkusz-kalkulacyjny-Zadanie-4-Wyposażenie-Warsztatowe (.xlsx)

Załącznik-nr-6.5-Arkusz-kalkulacyjny-Zadanie-5-Pomoce-dydaktyczne-stanowiące-Wyposażenie-techno-dydaktyczne (.xlsx)

Informacja (20 lipca 2021 r.)

Informacja o kwotach (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (20 lipca 2021 r.)

Informacja z otwarcia ofert (20.07.2021)(.pdf)

Informacja (27 lipca 2021 r.)

Zad. 1 – rozstrzygnięcie (www) (.pdf)

Informacja (10 sierpnia 2021 r.)

Zad. 2 – informacja o kwocie (oferta dodatkowa) (.pdf)

Zad. 3 – informacja o kwocie (oferty dodatkowe) (.pdf)

Zad. 4 – informacja o kwocie (oferty dodatkowe) (.pdf)

Zad. 5 – informacja o kwocie (oferty dodatkowe) (.pdf)

Informacja (10 sierpnia 2021 r.)

Zad. 2 – informacja z otwarcia ofert dodatkowych (.pdf)

Zad. 3 – informacja z otwarcia ofert dodatkowych (.pdf)

Zad. 4 – informacja z otwarcia ofert dodatkowych (.pdf)

Zad. 5 – informacja z otwarcia ofert dodatkowych (.pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10 sierpnia 2021 r.)

Zad. 3 – rozstrzygnięcie (www) (.pdf)

Zad. 4 – zawiadomienie o rozstrzygnięciu (www) (.pdf)

Zad. 5 – zawiadomienie o rozstrzygnięciu (www) (.pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu (Zadanie 2) (10 sierpnia 2021 r.)

Zad. 2 – unieważnienie (www) (.pdf)

Informacja (18 sierpnia 2021 r.)

Zad. 4 – zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej (www) (.pdf)

Informacja (26 sierpnia 2021 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) (.pdf)

Skip to content