Home » Aktualności » Ślubowanie klas pierwszych Technikum

Ślubowanie klas pierwszych Technikum

14 października o godz.10:35 odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych Technikum. Konferansjerzy: Wiktor Jamborski i Adam Dajek powitali zebranych i poprosili wszystkich o powstanie, zapowiadając wprowadzenie Sztandaru Szkoły. Sztandar Szkoły wprowadzili: Sebastian Babij, Piotr Fuławka i Andrzej Skawiński. Następnie do pierwszoklasistów przemówił p. dyr. Piotr Lusar. Na środek sali zostali poproszeni przewodniczący samorządów klas pierwszych. Wszyscy pierwszoklasiści powtarzali za p.
dyr. Piotrem Lusarem tekst ślubowania.
“Rozpoczynając naukę w Zespole Szkół nr 18, w obecności Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli oraz starszych Kolegów, ślubuję: rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia, osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, zdobywać nowe umiejętności, wytrwale odkrywać i poznawać tajemnice świata, przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie Szkoły, szanować Nauczycieli, wszystkich Pracowników Szkoły oraz Koleżanki i Kolegów, kierować się ideałami humanizmu, tolerancji i uczciwości, szanować tradycję i dobre imię Zespołu Szkół nr 18, do którego społeczności należę od tej chwili.”
Po ślubowaniu p. dyr. Piotr Lusar wręczył przewodniczącym klas zbiorcze akty ślubowania, po czym każda klasa stanęła wraz z Dyrekcją, Wychowawcami i Maskotką do pamiątkowych zdjęć.
Klasa I TO z Wychowawczynią – p. Moniką Winiarską,  klasa I TE z Wychowawczynią – p. Ireną Sikorską, klasa I TSA z Wychowawczynią – p. Joanną Rybczyńską oraz klasa I TME z Wychowawczynią – p. Ewą Zawalską.
Po uroczystości uczniowie klas pierwszych podpisali zbiorcze akty ślubowania i otrzymali od Wychowawców na pamiątkę, podpisane przez Dyrekcję, akty ślubowania imienne.

 

 

Skip to content