Home » Aktualności » Ślubowanie klas pierwszych ZSZ

Ślubowanie klas pierwszych ZSZ

14 października, kiedy obchodzimy Święto Edukacji Narodowej, w naszej Szkole odbyła się o godz. 9:40 uroczystość ślubowania klas pierwszych ZSZ. Poprowadzili ją nasi konferansjerzy: Wiktor Jamborski i Adam Dajek. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły. W poczcie sztandarowym byli: Sebastian Babij, Piotr Fuławka i Andrzej Skawiński – uczniowie klasy III TE. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły do młodzieży przemówił p. dyr. Piotr Lusar. Następnie na środek sali zostali poproszeni przewodniczący samorządów klas pierwszych. Wszyscy pierwszoklasiści powtarzali za p. dyr. Piotrem Lusarem tekst ślubowania:
“Rozpoczynając naukę w Zespole Szkół nr 18, w obecności Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli oraz starszych Kolegów, ślubuję: rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia, osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, zdobywać nowe umiejętności, wytrwale odkrywać i poznawać tajemnice świata, przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie Szkoły, szanować Nauczycieli, wszystkich Pracowników Szkoły oraz Koleżanki i Kolegów, kierować się ideałami humanizmu, tolerancji i uczciwości, szanować tradycję i dobre imię Zespołu Szkół nr 18, do którego społeczności należę od tej chwili.”
Po ślubowaniu p. dyr. Piotr Lusar wręczył przewodniczącym klas zbiorcze akty ślubowania. Każda klasa stanęła wraz z Dyrekcją, Wychowawcami i Maskotką do pamiątkowych zdjęć. Klasa I so z Wychowawcą – p. Ryszardem Otockim, klasa I em z Wychowawczynią – p. Izabelą Omelaniuk,  klasa I e z Wychowawcą – p. Stanisławem Żurawskim.
Po uroczystości uczniowie klas pierwszych podpisali zbiorcze akty ślubowania i otrzymali od Wychowawców na pamiątkę, podpisane przez Dyrekcję, akty ślubowania imienne.

 

 

Skip to content