Home » Aktualności » Żywa lekcja historii

Żywa lekcja historii

Dnia 5.11. 2013 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z prof. Henrykiem Jakubickim ze Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Nasz gość zaprezentował historię i kulturę Kresów Wschodnich. W swojej prelekcji skupił się głównie na latach 1939-1945. Był to niezwykle trudny czas dla Polaków, którym przyszło żyć wtedy na Wołyniu. Nasiliły się bowiem akcje nacjonalistów ukraińskich skierowane przeciwko ludności polskiej. Profesor Jakubicki mówił o działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w 1943 roku, o masowych i brutalnych mordach, których te organizacje dokonywały głównie na Polakach. Wykorzystując własne wspomnienia, doświadczenia i przeżycia, opowiadał o śmierci zadawanej naszym rodakom w sposób nieludzki i barbarzyński. Uczniowie wiele dowiedzieli się o mało znanym im rozdziale z historii Polski, poznali też losy naszych rodaków mieszkających na Wołyniu. Była to dla uczniów niezwykła lekcja historii.

Skip to content