Home » Aktualności » Sukces Wiktora Jamborskiego!!!

Sukces Wiktora Jamborskiego!!!

Dnia 26.11.2013r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego uczniom dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Jednym ze stypendystów został nasz uczeń – Wiktor Jamborski z kl. III TE. Uczniowi podczas uroczystości towarzyszyła p. dyr. Irena Penińska. Warto przypomnieć, że Prezes Rady Ministrów przyznaje stypendium jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Przyszły Stypendysta musi uzyskać w roku szkolnym promocję z wyróżnieniem lub wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych – co najmniej dobre. Gospodarzem Gali Stypendystów była Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty. W uroczystości uczestniczyła Pani Ewa Mańkowska – Wicewojewoda Dolnośląski, prorektorzy wyższych uczelni oraz starostowie, wicestarostowie i przedstawiciele samorządów. Uroczystość uświetnili występami artystycznymi uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu.

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51430.pdf

Skip to content