Home » Aktualności » Lekcja ratowania życia

Lekcja ratowania życia

10 i 11 XII uczniowie klas drugich technikum wzięli udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które poprowadzili ratownicy medyczni. Jak zdefiniować pierwszą pomoc? To zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy, że odpowiadają za zdrowie i życie innych. Nie czują tej odpowiedzialności. A przecież: “Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” (Kodeks karny art. 1) Ale człowiek w pierwszej kolejności winien kierować się wrażliwością , empatią. Pomoc powinna być czymś naturalnym. Tego nie można się nauczyć. To trzeba w sobie mieć.

Skip to content