Home » Aktualności » WYSTAWA FILATELISTYCZNA W NASZEJ SZKOLE

WYSTAWA FILATELISTYCZNA W NASZEJ SZKOLE

Od 20 kwietnia mogliśmy podziwiać zaprezentowaną w auli wystawę filatelistyczną zatytułowaną Wrocław 2015. Przed uroczystym otwarciem ekspozycji uczniowie kl. I TME i II TE wysłuchali przemówienia p. Ryszarda Śląskiego – Przewodniczącego Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego – p. Artur Marsy w towarzystwie p. dyr. Danuty Matuszewskiej oraz p. prof. Edyty Sidor. Obie panie od lat pomagają działaczom PZF w organizacji filatelistycznych imprez mających miejsce w naszej Szkole.

Każdy eksponat został przed otwarciem wystawy oceniony przez Sąd Konkursowy metodą punktową. W rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych  i średnich z całego Dolnego Śląska.

Tekst – E. Sidor, fot. – R. Gaweł, K. Obermann, K. Pędzik, M. Żołnierczyk

Skip to content