Home » Aktualności » Uczniowie klasy 3 TO w Zakładzie Produkcji Zbiorników Schładzających we Wrocławiu

Uczniowie klasy 3 TO w Zakładzie Produkcji Zbiorników Schładzających we Wrocławiu

W dniach 2016-04-08  i 2016-04-15 uczniowie klasy 3 TO technikum mechanicznego odwiedzili zakład produkujący zbiorniki otwarte i zamknięte do przechowywania mleka firmy DeLaval we Wrocławiu. W dniu 2016-01-08  o godz. 8:30 na miejsce przybyli uczniowie
z grupy I z p. prof. Aldoną Tomczak, a w dniu 2016-04-15 – z grupy II z p. prof. Ryszardem Otockim.

Młodzież i nauczycieli oprowadzał po zakładzie Mistrz produkcji, który na wstępie opowiedział o systemie Planowania Potrzeb Materiałowych metodą MRP (Material Requirements Planning). Planując zaopatrzenie materiałowe w metodzie tej, uwzględnia się: strukturę wyrobu, zdolności produkcyjne, zasoby przedsiębiorstwa, w tym finansowe. Następnie zwiedzającym zaprezentowane zostały kolejne etapy procesu technologicznego zbiorników: cięcie blachy laserem, spawanie elementów zbiornika (laserowe, liniowe), szlifowanie spawów, polerowanie, wykonywanie otworów technologicznych, pianowanie (izolacja pomiędzy parownikiem, a powierzchnią zewnętrzną), montaż, kontrola jakości. Mistrz produkcji podkreślił, że w celu utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie w zakładzie stosuje się Lean manufacturing (LM) – metodę efektywnego zarządzania produkcją zgodną z zasadami koncepcji Lean management. Celem tej metody jest tworzenie prostych i przejrzystych struktur w przedsiębiorstwie oraz nadanie większego znaczenia zasobom pracy, aby można je było wykorzystywać jak najlepiej. Dla przyszłych techników była to ciekawa lekcja z zakresu techniki zarządzania zakładem branży mechanicznej oraz procesu wytwarzania zbiorników o dużych gabarytach.

Tekst – A. Tomczak, fot. – A. Tomczak, Mistrz produkcji

Skip to content