Home » Aktualności » Uczniowie klas III ZSZ ukończyli Szkołę!

Uczniowie klas III ZSZ ukończyli Szkołę!

24 czerwca o godz. 8:30 rozpoczęła się uroczystość ukończenia Szkoły przez uczniów klas III ZSZ. Poprowadził ją nasz uczeń – Alexy Gubariev. Doniosłość wydarzenia została podkreślona przez obecność Sztandaru Szkoły. Po wprowadzeniu go na salę wszyscy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Następnie głos zabrał Pan Dyrektor, który podsumował trzy lata nauki tegorocznych absolwentów i złożył im życzenia sukcesów – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej podziękowała przedstawicielka Rodziców naszych uczniów. Złożyła też życzenia absolwentom. Głos zabrała także Mama jednego z uczniów klasy III ZSZ.

W imieniu absolwentów natomiast Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej podziękował Dominik Baranek z kl. III e, a w imieniu wychowawców klas III ZSZ głos zabrała p. prof. Izabela Omelaniuk.

I przyszedł czas na wręczenie nagród oraz dyplomów za naukę i frekwencję. Uczniowie zostali też nagrodzeni za osiągnięcia sportowe.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Jakub Kolis przypomniał natomiast o zaangażowaniu wielu dzisiejszych absolwentów w rywalizację w Lidze Klas, za co otrzymali od przedstawicieli SU podziękowania.

Podczas uroczystości absolwenci mogli sobie przypomnieć różne wydarzenia z ich życia w naszej Szkole – dzięki filmowi zrealizowanemu przez p. prof. Magdalenę Plan, natomiast wspomnienia dot. zmagań w ramach Ligi Klas odżyły dzięki filmowi wyreżyserowanemu przez p. prof. Renatę Grzybowską.

Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami.

Tekst – E. Sidor, fot. – R. Gaweł

Skip to content