Home » Aktualności » Konkursu “Szkolny Nobel” – Wrocław 2019

Konkursu “Szkolny Nobel” – Wrocław 2019

Konkurs „Szkolny Nobel” 2019 ma na celu wy­ło­nie­nie, uho­no­ro­wa­nie i pro­mo­cję naj­wy­bit­niej­szych uczniów Wrocławia. Nagrodą jest sty­pen­dium przy­zna­wane w kil­ku­na­stu ka­te­go­riach. Miło nam poinformować, iż uczeń naszej szkoły Wiktor Wardecki został laureatem niniejszego konkursu w dziedzinie technicznej. Gratulujemy!!!

Skip to content