Home » Aktualności » Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone!

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone!

29 listopada 2019 r. o godz. 9:00 w Sali Kolumnowej im. Jerzego Woźniaka Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zostały wręczone Stypendia Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2018/2019. Stypendystą został Kacper Piejko – obecnie uczeń klasy 4 TME. To wielki sukces, bo o stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content