Home » Aktualności » Procedury obowiązujące w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu na lekcjach wychowania fizycznego w roku szkolnym 2020/2021 w czasie pandemii covid19

Procedury obowiązujące w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu na lekcjach wychowania fizycznego w roku szkolnym 2020/2021 w czasie pandemii covid19

PROCEDURY ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – ZS18 (.pdf)

1. W przypadku gdy na jednej godzinie lekcyjnej ćwiczy więcej niż 2 grupy, jedna z nich zajęcia z wychowania fizycznego będzie realizować w innej formie. W/w zajęcia odbywać się będą rotacyjnie.

2. W szatniach będzie ograniczona ilość przebierających się uczniów jednocześnie (wymogi sanitarne). Uczniowie ponadto są zobligowani do noszenia maseczek oraz do zachowania dystansu społecznego.

 3. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się z zachowaniem dystansu społecznego i wynikających z tego obostrzeń.

 4. W trakcie lekcji wychowania fizycznego realizowane będą następujące aktywności ruchowe:

– lekkoatletyka – marszobiegi, interwał, biegi na krótkich i długich dystansach,

– gry i zabawy rekreacyjne na powietrzu,

– podstawy tenisa stołowego,

– ćwiczenia z oporem własnego ciała.

 5. Sprzęt używany podczas zajęć będzie codziennie dezynfekowany. Natomiast pozostały sprzęt będzie zabezpieczony i wyłączony z użytkowania.

 6. W ramach zajęć wychowania fizycznego będą realizowane zagadnienia dotyczące edukacji zdrowotnej w formie prezentacji, wykładów, filmów itp.

 Opracował zespół nauczycieli wychowania fizycznego.

Skip to content