Home » Aktualności » Wycieczka zawodowa

Wycieczka zawodowa

W dniach 18 -19 października 2021 klasy 3 TMC oraz 3TEC uczestniczyły w wycieczkach zorganizowanych przez prof. Beatę Mikos-Złocką do Lokomotywowni PKP Intercity przy ul. Paczkowskiej we Wrocławiu. Ideą wycieczki było pokazanie podopiecznym naszej szkoły, ewentualnych przyszłych ścieżek zawodowych. Uczniowie uczący się w zawodach elektryk i mechatronik spotkali się z maszynistą i instruktorem w PKP Intercity, Panem Kazimierzem Wiśniewskim, który oprowadzał klasy po lokomotywowni. Opowiedział gdzie i jak zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas zajęć zawodowych w naszej szkole. Podczas całodziennej wycieczki młodzież zapoznała się z wieloma tajnikami zawodu maszynisty. Uczniowie obu klas poszerzyli swoją wiedzę o następujące treści:

1. Rozruch oporowy lokomotywy polega na tym, że w obwód silników trakcyjnych włączone są szeregowo rezystory rozruchowe. Odłączanie kolejnych oporników, czyli zmniejszanie rezystancji w obwodzie głównym powoduje zasilenie silników prądem o większej wartości i zwiększanie prędkości obrotowej silników, a co z tego wynika również zwiększanie prędkości lokomotywy.

2.Falowniki trakcyjne wykorzystywane do zasilania silników trakcyjnych. Sterowanie prędkością obrotowa silników jest realizowane przez falowniki na drodze skalarnej regulacji częstotliwości napięcia wyjściowego poprzez kształtowanie amplitudy i częstotliwości podstawowej harmonicznej trójfazowej fali napięcia wytwarzanego przez falownik, którym zasilane są silniki trakcyjne.

3. Styczniki, przekaźnik i wyłączniki w obwodach wysokiego napięcia.

4. Silniki trakcyjne, budowa, sposób przeniesienia napędu na oś zestawu kołowego.

5. Przetwornice, budowa, zasada działania zastosowanie.

6. Podstawowe zasady sterowania lokomotywa oraz sterowania ruchem kolejowym.

7. Lokomotywy z silnikiem spalinowym, a zasilanie nim silników trakcyjnych elektrycznych poprzez prądnice.

Skip to content