Home » Aktualności » Sukcesy naszych uczniów w OGÓLNOPOLSKIM FINALE Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Sukcesy naszych uczniów w OGÓLNOPOLSKIM FINALE Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

„Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – te słowa Konfucjusza są myślą przewodnią Olimpiady Innowacji Technicznych, której celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o  charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Nasi uczniowie w tym roku odnieśli sukcesy na etapie ogólnopolskim:

Adrian Reszka z klasy 3TO zajął II miejsce w OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH W MECHANICE i jest m. in. zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Wojciech Leja z klasy 2TMB zajął III miejsce w OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH W MECHANICE.

Szymon Konarski z klasy 2TMB zajął III miejsce w OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH W MECHATRONICE i jest również zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Dwóch naszych uczniów zostało również wyróżnionych i otrzymało tytuł finalisty:

Szymon Sobuś z klasy 4TMC w OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH W MECHATRONICE

oraz

Szymon Szymecki z klasy 3TEO w OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Opiekunem merytorycznym był dr inż. Kamil Łodygowski, który odebrał w Warszawie wraz z uczniami dyplomy, zaświadczenia, nagrody podczas uroczystego podsumowania Olimpiad Innowacji Technicznych w dniach 22-23 maja 2024 r.

Podczas tego krótkiego pobytu w stolicy Polski, oprócz uczestnictwa w uroczystościach w Domu Technika NOT nasza delegacja odwiedziła również byłe tereny fabryki FSO. Był też czas na fotografowanie Warszawy.

Wielkie gratulacje!!!

Skip to content