ZS18.PZ18.9.21

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i maturalnych z j. polskiego oraz matematyki oraz surowców i materiałów do przeprowadzenia próbnych egzaminów zawodowych – w podziale na 3 zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 21 lipca 2021r. do godziny 10.00.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

 30190000-7 (różny sprzęt i artykuły biurowe)

30192000-1 (wyroby biurowe)

30197644-2 (papier kserograficzny)

39292400-9  (przybory do pisania)

39292500-0  (linijki)

30141200-1 (kalkulatory biurkowe)

30199500-5 (segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby)

30234600-4 (pamięć flash)

30125110-5 (toner do drukarek laserowych/faksów)

44163000-0 (rury i osprzęt)

31300000-9 (drut i kabel izolowany)

44163200-2  Osprzęt do przewodów rurowych

UWAGA (15.07.2021) – SPROSTOWANIE
DO WYJAŚNIEŃ I ZMIANY SWZ z dnia 15.07.2021 r.

Zamawiający informuje, że załącza sprostowanie do wyjaśnień udzielonych w dniu 15.07.2021. (plik: Sprostowanie do wyjaśnień I (15.07.2021)”)

Sprostowanie do wyjaśnień I (15.07.2021)(.pdf)

 

UWAGA (15.07.2021)

Zamawiający informuje, iż w dniu 15.07.2021r. zostały zamieszczone wyjaśnienia i zmiana swz na pytania złożone do przedmiotowego postępowania (pliki:

1)I. wyjaśnienia i zmiana swz (15.07.2021)

2) logotyp projektu – wersja czarno-biała (pion)

3) logotyp projektu – wersja czarno-biała (poziom)

4) logotyp projektu – wersja kolorowa (pion)

5) logotyp projektu – wersja kolorowa (poziom)

6) logotyp programu – wersja czarno-biała i kolorowa

Termin składania i otwarcia ofert pozostał bez zmian.

I. wyjaśnienia i zmiana swz (15.07.2021) (.pdf)

logotyp programu – wersja czarno-biała i kolorowa(.pdf)

logotyp projektu – wersja czarno-biała (pion)(.pdf)

logotyp projektu – wersja czarno-biała (poziom)(.pdf)

logotyp projektu – wersja kolorowa (pion)(.pdf)

logotyp projektu – wersja kolorowa (poziom)(.pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP – 13.07.2021) (.pdf)

swz (.pdf)

Załącznik nr 1 – Arkusz kalkulacyjny wraz z OPZ dla Zad. 1 (materiały biurowe) (.xlsx)

Załącznik nr 2 – Arkusz kalkulacyjny wraz z OPZ dla Zad. 2 (materiały) (.xlsx)

Załącznik nr 3 – Arkusz kalkulacyjny wraz z OPZ dla Zad. 3 (materiały eksploatacyjne) (.xlsx)

Załącznik 4 – Formularz ofertowy (.doc)

Załącznik 5 – Oświadczenia (.doc)

Załącznik 6 – projekt umowy (.pdf)

Informacja (21 lipca 2021 r.)

Informacja o kwocie (21.07.2021) (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (21 lipca 2021 r.)

informacja z otwarcia ofert (21.07.2021)(.pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28 lipca 2021 r.)

Zad. 1 – rozstrzygnięcie (.pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (29 lipca 2021 r.)

Zad. 3 – rozstrzygnięcie (.pdf)

Informacja (3 sierpnia 2021 r.)

Informacja o kwocie – oferta dodatkowa (03.08.2021) (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (3 sierpnia 2021 r.)

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (03.08.2021) (.pdf)

Informacja (3 sierpnia 2021 r.)

Zad. 2 – rozstrzygnięcie (www) (.pdf)

Informacja (10 sierpnia 2021 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) (.pdf)

Skip to content