Home » Aktualności » “Stary” egzamin zawodowy

“Stary” egzamin zawodowy

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stary egzamin)

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1.Etap pisemny – 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2.Etap praktyczny –  od 21 do 22 czerwca 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

od 27 czerwca do 4 lipca 2016r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

  Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

26 sierpnia 2016r.

Termin przekazania szkołom dyplomów:

26 sierpnia 2016r.

 Termin wydania zdającym dyplomów:

26 sierpnia 2016r.

 

Absolwenci, którzy poprawiają egzamin, składają deklaracje na drukach do „starego egzaminu” w sekretariatach szkoły lub u p. prof. Mirosława Marcińczaka (sale 204, 205) do 18 grudnia 2015r.

 

 

 

 

Skip to content